• Thời lượng 30 minutes
 • Bài giảng 10
 • Độ khó Trung bình
 • Trắc nghiệm 0
 • Mức độ hoàn thành 80
 • Cấp chứng chỉ Không
 • User Avatar

  silva

 • Môn học:

  09. KỸ NĂNG MỀM

Miễn phí
 • 2 học viên
 • english

Kỹ năng mềm | Chương trình Kỹ năng sống | PPháp học ĐH

Chương trình Kỹ năng sống | PPháp học ĐH

Kỹ năng mềm | Chương trình Kỹ năng sống | PPháp học ĐH

@wrktd8 telegram PABOTA 23 315 RUB vqp