• Thời lượng 30 minutes
 • Bài giảng 10
 • Độ khó All levels
 • Trắc nghiệm 0
 • Mức độ hoàn thành 80
 • Cấp chứng chỉ
 • User Avatar

  silva

 • Môn học:

  09. KỸ NĂNG MỀM

Free
 • 1 học viên
 • english

Kỹ năng mềm | Chương trình Kỹ năng sống | KN làm việc hiệu quả

Chương trình Kỹ năng sống | KN làm việc hiệu quả
Main Content