Hàn Quốc chỉ cần nổ lực 5 năm có thể chế tạo mạch IC vào những năm 1980. Việt Nam, từ 1975 đã có ý tưởng thiết kế và chế tạo mạch IC (GS Trần Đại Nghĩa), nhưng hiện nay, sau hơn 30 năm chỉ mới ở giai đoạn thiết kế được mạch IC thôi tại Đại học Quốc Gia TP HCM (dự án ICDREC) của anh Phan Thanh Bình. Nhưng một nhà máy chế tạo mạch IC thì còn đang chờ trong dự tính, có thể vài năm nữa là sớm lắm.

Sự chế tạo được mạch IC đã đưa Hàn Quốc phát triển vượt bực ở những thập niên tiếp theo, và dĩ nhiên bỏ VN ngày càng xa. GDP của HQ năm 2000 là 533 tỉ USD, sang năm 2003 là 644 tỉ USD, năm 2006 là 952 tỉ USD…Doanh thu mạch IC của HQ năm 2010 là 38,4 tỉ USD sau Mỹ và Nhật Bản.

Những ngày qua báo chí VN lại nói đến việc “cơ chế” chưa đãi ngộ nhân tài, vân vân và vân vân. Ôi cái cơ chế vô danh và không ai trách nhiệm. Nghe hoài điệp khúc này hàng chục năm nay. Sao dân tộc này bất hạnh thế..Sao dân tộc này vẫn phải lặng lẽ chấp nhận những điều tồi tệ như một định mệnh từ trời cao…

“Liên minh” giữa khoa học công nghệ và kinh tế là sống còn cho dân tộc. Không có khủng hoảng tài chánh, thì kinh tế VN cũng vẫn không phát triển mạnh mẽ và bền vững nếu nó không được khoa học công nghệ thâm nhập mạnh mẽ. Sự phát triễn đất nước đã vượt ngoài tầm hiểu biết của lãnh đạo VN.