• Thời lượng 30 minutes
 • Bài giảng 70
 • Độ khó All levels
 • Trắc nghiệm 0
 • Mức độ hoàn thành 80
 • Cấp chứng chỉ
 • User Avatar

  silva

 • Môn học:

  02. HÓA HỌC

Free
 • 1 học viên
 • english

Môn Hóa 11 | Chương Trình Lớp 11 | Phần Hóa học SGK

Chương Trình Lớp 11 | Phần Hóa học SGK

Môn Hóa 11 | Chương Trình Lớp 11 | Phần Hóa học SGK

Main Content