• Thời lượng 30 minutes
 • Bài giảng 70
 • Độ khó Trung bình
 • Trắc nghiệm 0
 • Mức độ hoàn thành 80
 • Cấp chứng chỉ Không
 • User Avatar

  CDS Admin

 • Môn học:

  03. VẬT LÝ

Miễn phí
 • 5 học viên
 • english

Môn Lý 12 – LTĐH | Chương Trình 12-LTĐH | Phần Vật Lý 12

Chương Trình 12-LTĐH | Phần Vật Lý 12

Môn Lý 12 – LTĐH | Chương Trình 12-LTĐH | Phần Vật Lý 12

CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC